Stichting Loosdrecht JazzFestival is een  Culturele ANBI instelling

Loosdrecht JazzFestival wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de website van de belastingdienst staan wij geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer ANBI:8541.70.832

Eenmalige schenkingen

Een eenmalige schenking kan je als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat het totaal aan schenkingen aan ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) in één kalenderjaar tussen 1% en 10% van uw onzuiver jaarinkomen ligt. Een schenking aan een culturele instelling is extra voordelig: u mag 1,25x uw gift aftrekken.

Periodieke schenkingen

Wanneer je jaarlijks een gift doet aan Loosdrecht JazzFestival, dan is dat bedrag volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat je de gift toezegt voor de periode van minimaal 5 jaar. Tot 1 januari 2013 was het noodzakelijk dit via een notariële akte vast te leggen. Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer nodig. Dit kan via een standaardformulier dat te downloaden is vanaf de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van het inkomen ontvang je tot 52% van het geschonken bedrag terug. Heb je vragen over deze procedure, neem dan contact op met de belastingdienst.

Schenken?

Wij zijn heel blij met uw gift! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL39RABO0185273718 t.n.v. Stichting Loosdrecht JazzFestival te Loosdrecht.

Overige ANBI-informatie

Beloningsbeleid Loosdrecht Jazzfestival: De bestuursleden vervullen hun werk op vrijwillige basis.

Financieel jaarverslag 2018 (verkort)
Beleidsplan 2018 – 2022