OVER LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL

Achtergrond

Het is een breed opgezet festival waarin er aandacht is voor zowel traditionelere jazz (Classic JazzNight) als de jazz van nu (Soul and FunkNight). Het festival bereikt jazzliefhebbers uit de verre regio Wijdemeren van Amsterdam tot Utrecht, van Haarlem tot Amersfoort. Vast onderdeel van het Loosdrecht JazzFestival is een gratis toegankelijk middagprogramma, gericht op jeugdigen, vol cultuur, muziekworkshops en muziek door en voor jeugd. ’s Avonds is er muziek in de grote zaal waar een groot aantal artiesten van naam te beluisteren zijn.

Missie

Het Loosdrecht JazzFestival heeft ten doel de jazzmuziek voor een breed publiek toegankelijk te maken en jonge jazzmuzikanten de kans te geven voor een groot publiek op te treden.

Visie

De vier succesvolle edities bewijzen dat er behoefte is aan een jazzfestival in Loosdrecht. Zowel het verleden als het heden heeft aangetoond dat jazz onlosmakelijk verbonden is met Loosdrecht en daarom geloven we in een jaarlijks terugkerend festival. Hier willen we de lokale bevolking, horeca en bedrijven nauw bij betrekken. Met het festival als kapstok willen we jazzmuziek toegankelijk maken voor een breed publiek waaronder kinderen en die grote groep mensen die wij gaan helpen Jazz in al haar verscheidenheid te ontdekken.

Financiën

De stichting Loosdrecht JazzFestival is niet gericht op het maken van winst! De opbrengsten komen geheel ten goede aan de organisatie van het festival en aan het stimuleren van jeugdigen tot het maken van muziek. Het is de uitdaging om het festival te laten groeien in kwaliteit en naamsbekendheid. Op die manier zal de recette stijgen en daarmee het zelfbedruipende effect worden versterkt. Uiteindelijk willen wij groeien naar een financieel sterk en compleet festival. De locale en provinciale politiek ondersteunt ook ons festival, in lichte mate financieel, maar zeker qua voorwaarde scheppend denken en doen.

Culturele impact

Het Loosdrecht JazzFestival is een baken, al 60 jaar, voor de ontwikkeling van de Nederlandse Jazz. Het ontwikkelen van een JazzConcours voor jeugdigen geeft inhoud aan onze culturele verplichting om Jazz op een hoog niveau te krijgen èn te houden. De activiteiten binnen het op te zetten concours zijn gericht op het ontmoeten van jeugdige jazzmusici en het elkaar stimuleren. Onze slogan: “Meet and Grow” geeft ons de gedrevenheid om het Loosdrecht Jazzfestival te continueren en uit te breiden.